Lidmaatschap

Wilt u lid worden van TC Nijmegen-Quick? Op dit moment is er geen wachtlijst, u kunt via leden@nijmegenquick.nl een digitaal aanmeldformulier aanvragen. Het lidmaatschap geldt vanaf 1 januari voor het hele jaar en wordt  ieder jaar stilzwijgend verlengd. 

Afmelden
Wilt u zich afmelden als lid, stuur dan een email naar leden@nijmegenquick.nl en wel vóór 1 november voorafgaand aan het jaar waarin u wilt stoppen. Wilt u zich afmelden als winterlid dan moet dat vóór 1 september gebeuren.

Leden die de leeftijd van 21 t/m 69 hebben, zijn verplicht eenmaal per jaar een bardienst te doen.

Bij verandering van adres, pasfoto of bankrekening, verzoeken wij u dit z.s.m. aan onze ledenadministratie door te geven. Wanneer u het KNLTB-pasje kwijt bent, moet u contact opnemen met de ledenadministratie of doe een verzoek middels envelop en brievenbus in de gang van het clubhuis. Tegen betaling van € 5.- kunt u een nieuw pasje krijgen.

Banen reserveren
Op dit moment is het voor niet-leden helaas niet mogelijk om banen te reserveren.

 
Ledenadministratie:
T.C. Nijmegen-Quick
Nijmeegsebaan 141
6525 DX NIJMEGEN
T.a.v. Fabiënne Lansink
e-mail: leden@nijmegenquick.nl
tel: 024-3224095

Contributies

De hoogte van de contributies is als volgt:

Contributies 2021

Senioren (geb. t/m 2000) €160,00
Aspirant-senioren (geb. 2001 t/m 2003) €100,00
Studenten (geb. 1996 t/m 2003) €100,00
Junioren (geb. na 1 januari 2004)* € 75,00/60,00*
Wintertennissers (15 oktober - 1 april) € 80,00
Buitenleden (woonachtig > 40 km van Nijmegen) € 80,00
   
Aanmelding vanaf 1 juli:  

Senioren

Studenten

Junioren

€ 80,00 

€ 50,00

€ 37,50/30,00*

   
*zie pagina Jeugd voor meer informatie over onze jeugdlidmaatschappen 
 

Eenmalig entréegeld:

Senioren € 15,00
Aspirant senioren € 15,00
Student leden € 15,00
Junioren €  0,00
Buitenleden € 15,00
Wintertennissers € 15,00


Voor het betalen van de contributie krijgt u een digiale factuur van KNLTB Collect. U ontvangt deze factuur per e-mail. Betaling kan via  automatische incasso of IDEAL.Als de contributie is betaald, heeft u recht op een KNLTB-pasje dat u van de barcommissie ontvangt, nadat u een bardienst hebt afgesproken. Leden jonger dan 21 jaar krijgen het pasje via de trainer. Zolang de contributie niet betaald is, mag er niet gespeeld worden. De studentenkorting moet ieder jaar opnieuw voor 1 januari bij de ledenadministratie aangevraagd worden.